Bijbel & Voeding 5 - Voedingsrichtlijnen voor vis en vogels

Gepubliceerd op 16 juni 2022 om 23:09

Bijbel & voeding 5 - Voedingsrichtlijnen van God voor vis en vogels

 

Eetbare of reine vis

Dit mag u eten van al wat in het water leeft: alles wat in het water, in de zeeën en in de beken vinnen en schubben heeft, dat mag u eten,’ Deuteronomium 14: 9

 

Onreine vissen: niet geschikt voor menselijke consumptie

God raakt ook onze delicatessen zonder vinnen en schubben: garnalen, kreeft, krab, mosselen, oesters en slakken. God zegt dat deze niet-eetbare dieren voor ons een gruwel zijn, drie keer achter elkaar.

‘maar alles wat geen vinnen of schubben heeft in de zeeën en in de beken, van alles wat in het water wemelt en van alle levende wezens die in het water leven, die zijn voor u iets afschuwelijks.

Ja, iets afschuwelijks zijn ze voor u. Van hun vlees mag u niet eten, en hun kadavers moet u verafschuwen. Alles wat in het water geen vinnen en schubben heeft, is voor u iets afschuwelijks.’ Deuteronomium 14:10-12

 

God beklemtoont hoe afschuwelijk deze schelpdieren zijn om te eten. Ze zijn even ongezond voor ons als varkens, ratten of vleermuizen. God wist hoe verworden onze smaakpapillen zouden raken en zegt tegen ons:

 

De hele dag heb Ik Mijn handen uitgespreid naar een opstandig volk, dat de weg gaat die niet goed is, naar hun eigen gedachten; een volk dat Mij voortdurend tot toorn verwekt, recht in Mijn aangezicht,

door offers te brengen in de tuinen en een reukoffer te brengen op bakstenen. Zij zitten in de grafspelonken en overnachten bij wie daar bewaard worden; zij eten varkensvlees

en er is kooknat van onrein vlees in hun vaatwerk. Jesaja 65: 2-4

 

Eetbare of reine vogels

De Heere zegt dat we reine vogels mogen eten.

De eetbare vogels zijn: 1. Kip 2. Kalkoen 3. Eend 4. Kwartel

Deuteronomium 14:11

 

God wil dat we heilig zijn, omdat Hij heilig is. Het woord ‘heilig’ wordt omschreven als ‘bij God horen, apart gezet om God te dienen, afkomstig van God’.

Wij zijn van God. We zijn geroepen om heilig te leven. Voeding is slechts een van de vele aspecten van een heilig leven waarvoor God ons specifieke richtlijnen geeft. De wereld aanbidt afgoden en voedsel is één van die afgoden.

 

Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden?  Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen, 2 Korinthe 6: 16,17

 

Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest, en de heiliging volbrengen in het vrezen van God. 2 Korinthe 7: 1

 

Onze liefhebbende God draagt ons op in Leviticus 11: 47 ‘om onderscheid te maken tussen het onreine en het reine, en tussen de dieren die men eten en de dieren die men niet eten mag.’

 

Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last. 1 Johannes 5:3

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.