Bijbel & Voeding 1 - Ik ben het Brood

Gepubliceerd op 15 januari 2021 om 21:21

Bijbel & Voeding 1 - Ik ben het Brood

 

In de bijbel lezen we veel over brood en ook over hèt Brood.

Ons dagelijks brood, brood met een kleine letter. Jezus leert ons bidden ‘geef ons heden ons dagelijks brood’ en Jezus zegt over het Brood met een hoofdletter: ‘Ik ben het Brood’.

God voedt ons met Zichzelf. Met Zijn ‘Ik ben’. Hoe mooi is dat.

 

Dagelijks brood in de Bijbel

Hoeveel wordt er in de bijbel gesproken over brood. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, (Genesis 3:19). ‘Dan zal ik een stuk brood halen, zodat u op krachten kunt komen; daarna kunt u verdergaan.’ (Genesis 18:5)

‘Toen stond Abraham ’s morgens vroeg op, nam brood en een zak met water.’ (Genesis 21:14)

‘Er was in heel het land geen brood meer,’ (Genesis 47: 13)

‘zijn brood zal overvloedig zijn,’ (Genesis 49: 20)

‘Zie, Ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. (Exodus 16)

In Exodus 23 staat ‘U moet de Heere, Uw God, dienen. Dan zal Hij uw brood en uw water zegenen. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken.’

 

Eerst de Heere God dienen. Dan zal God onze voeding zegenen.

Mooie volgorde hè. Eerst ons hoofd richten op Hem, het hemelse Brood!

Daarna zàl Hij onze voeding zegenen.

 

Ik ben het Brood

En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood van het Leven; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. (Johannes 6: 35)

Waarom vergelijkt de Heere Jezus Zichzelf met brood? Is het niet omdat we brood elke dag nodig hebben? Iedere dag van de Heere Zelf leven, Leven om Wie Hij is, het Brood!

 

Jezus zegt zelf ‘Ik ben het Brood’. De Ik Ben! Richt je allereerst op Hem, Hij is jouw Brood.

Je mag je richten op het hemelse Brood! Hem aanbidden.

Laten we Hem nu aanbidden om Wie Hij is.

 

Lofprijs aan het Brood

Bid je mee?

Heere God, ik prijs U, omdat U het Brood van mijn leven bent.

En ik prijs U omdat U het Brood bent wat uit de hemel is nedergedaald.

U kwam uit de hemel naar mij. En waar U bent, verander ik.

Heere ik belijd, ik kan niet zonder Uw liefde, ik kan niet zonder Uw komst in mijn leven, ik kan niet zonder Uw komst in mijn hart. Ik red het niet alleen. Ik kan mijzelf niet veranderen.

Heere help mij elke dag te beginnen met het hemelse Brood. Geef mij de discipline te starten met het hemelse Brood. Leidt mij met Uw Brood naar mijn dagelijkse brood.

Dank U wel dat U belooft mijn dagelijks brood en water te zegenen.

Open mijn ogen Heere, mag ik zien dat Uw voeding goed is.

Dank U wel dat U mij onderwijst.

Ik bid dit in Jezus Naam, U Die het gebroken brood voor mij bent geworden om mij dagelijks te voeden met Uzelf.

Amen.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.